Informații privind Protecția Datelor cu Caracter Personal

 

S.C BARSIGALEX S.R.L, in desfasurarea activitatii sale comerciale, prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate – clienti persoane fizice, cu respectarea prevederilor legislației de protecție a datelor cu caracter personal în vigoare, respectiv Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Categoriile de date cu caracter personal ale persoanelor vizate menționate anterior supuse procesării sunt:

 • date cu o funcție de identificare generala, precum: nume, prenume, adresa de domiciliu, și
 • date personale cu caracter special sau având o funcție de identificare de aplicabilitate generala, precum: cod numeric personal, serie și număr act de identitate.

Refuzul de a furniza datele cu caracter personal determină imposibilitatea respectării prevederilor legale și implicit a desfășurării tranzacției.

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate menționate anterior sunt prelucrate în vederea îndepliniri următoarelor scopuri:

 • În vederea îndeplinirii obligațiilor legale, S.C. BARSIGALEX S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal pentru: înregistrarea în contabilitate prin preluarea în aplicațiile informatice ale acesteia a datelor din actul de identitate, conform cerințelor legale aplicabile; raportarea tranzacțiilor/operațiunilor către autorități; gestionarea controalelor efectuate de autoritățile; păstrarea, depozitarea și arhivarea documentelor; procesarea plaților.
 • În vederea încheierii și executării contractelor comerciale, S.C. BARSIGALEX S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal pentru: derularea și gestionarea relației contractuale cu partenerii, derularea în bune condiții a tranzacțiilor; gestionarea calității datelor; constatarea, exercitarea sau apărarea a unor drepturi ale SC. BARSIGALEX S.R.L. în instanță.

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, S.C. BARSIGALEX S.R.L. poate dezvălui datele cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: persoana vizata, reprezentanții S.C. BARSIGALEX S.R.L., alte persoane fizice sau juridice care prelucrează datele personale în numele S.C. BARSIGALEX S.R.L., parteneri contractuali ai S.C. BARSIGALEX S.R.L., autoritatea judecătorească, autorități publice.

În vederea realizării scopurilor de prelucrare menționate, S.C. BARSIGALEX S.R.L. va prelucra datele cu caracter personal pe durata desfășurării tranzacțiilor, precum și ulterior, atunci când exista o necesitate de afaceri legitima pentru a proceda astfel (spre exemplu, pentru a furniza informațiile solicitate de persoana vizată, parteneri, sau pentru a respecta obligațiile legale, fiscale sau contabile).

În vederea îndeplinirii scopurilor mai sus-menționate este posibil ca S.C. BARSIGALEX S.R.L. sa transfere anumite categorii de date cu caracter personal în afara României, în state din cadrul UE / SEE. Pentru transferurile în afara UE / SEE, S.C. BARSIGALEX S.R.L. își va întemeia transferul datelor cu caracter personal pe baza clauzelor contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene sau alte garanții recunoscute de lege.

Persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi în contextul prelucrării datelor cu caracter personal:

 1. dreptul la informare,.
 2. dreptul de acces la date,
 3. dreptul la rectificare;
 4. dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), în măsura îndeplinirii condițiilor prevazute de lege
 5. dreptul la restricționarea prelucrării, în cazurile și condițiile prevazute de lege;
 6. dreptul la portabilitatea datelor, în măsura în care sunt îndeplinite condiție prevazute de lege;
 7. dreptul la opoziție , în condițiile prevazute de lege.
 8. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate,.
 9. dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care va considera necesar.

Prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate puteti utiliza adresa societății S.C. BARSIGALEX S.R.L.. sau transmiterea uniui mesaj e-mail transmis pe adresa office@sellweb.ro.